Azərbaycanda yeni layihələr

Sıralanma

Azərbaycanda yeni layihələr

Azərbaycanda yeni layihələr

Siz veb səhifəmizə daxil olub, Azərbaycanın istənilən bölgəsində mövcud olan yeni layihələrin elanları ilə tanış ola bilərsiniz.

Uyğun parametrləri seçib yeni layihələrin elanlarını tapa bilərsiniz. Saytımızda verilmiş əlaqə nömrələrini yığıb istədiyiniz daşınmaz əmlakla yaxından tanış ola və oranı əldə edə bilərsiniz.

Saytımız bir neçə dildə, yəni Azərbaycan, ingilis, ərəb və rus dillərində tərtib edilib və elanlar da, əsasən bu dillərdə verilmişdir.

Həm yerli vətəndaşlara, həm də əcnəbilərə öz bildiyi dillərə uyğun yeni layihələri tapmağa və onlarla tanış olmağa imkan verir.

Şirkətimiz burada qeyd olunan dillərlə kifayətlənməyib, gələcəkdə onların sayını artırmağı da nəzərdə tutmuşdur.

Evlərin icarəsi həm elanın yerləşdirildiyi tarixə uyğun olaraq veb səhifəyə yerləşdirilir. Eləcə də axtarış üsuluna uyğun olaraq sıralanır. Məsələn, geniş axtarış formasında, daşınmaz əmlakın yerləşdiyi bölgə, yəni şəhər və ya rayon seçilir. Bundan sonra elanın növü qeyd olunur.

Elanın növündə alqı-satqı, kirayə və s. qeyd olunur. Daşınmaz əmlakın mənzil, bağ evi, torpaq və digər növlərindən birini seçmək üçün əmlakın növü xanasına daxil olmaq lazımdır.

Mənzil, ev və ya daşınmaz əmlak olduqda, burada otaqların sayını da qeyd etmək olar.

Yeni layihələrin yerləşdiyi yerə yaxın olan metro stansiyasının qeyd olunması da axtarışda mövcuddur. Bu, həmin metrostansiya ətrafında yerləşən daşınmaz əmlakın tapılmasına çox yaxından kömək edir. Bundan başqa, daşınmaz əmlakın hansı sənədinin olması qeyd olunubdur. Onun mülkiyyət və ya müqavilə əsasında alıcının adına keçirilməsi məsələləri də veb səhifəmizdə qeyd olunub.

Müvafiq əmlak sənədini seçməklə, bu meyarda olan daşınmaz əmlak elanlarını seçə bilərsiniz.

Thanks!

Currency Converter AZN/USD: Sun, 19 May.